พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 16.24 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นางสาวปัทมา ทองสม รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นำข้าราชการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เฝ้า ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

นายไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นำคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการจัดงาน "เดอะมอลล์ มหัศจรรย์พรรณไม้" ครั้งที่ 4 และงาน "เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ" ครั้งที่ 13 เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ประธานคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เฝ้า ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คณะบุคคลเฝ้า