สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดยะลา

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

วันนี้ ที่วัดพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี ธเนตร พุทโท ผู้บังคับชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 และดาบตำรวจ อนิรุทธ จันทะวงษ์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย ปฏิบัติราชการศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ริมถนนสาย 4070 บ้านปะแครู หมู่ที่ 1 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อนึ่ง ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน อาวุฒิ อุปพงศ์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 และอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 10 ราย รวมทั้ง ประชาชน 2 รายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมาด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา พวงมาลาพระราชทาน พวงมาลาหลวง เหตุระเบิดที่ยะลา