ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

วันนี้ ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ประชาชนเดินทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 15 โดยผู้สมัครจะต้องเลือกประเภทงานตามความถนัด แบ่งเป็น 8 ประเภท ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 สำหรับจิตอาสาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่พื้นที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เช่น ที่สำนักงานเขตดุสิต มีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯตลอดทั้งวัน ปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนฯไม่ต่ำกว่า 836 คน ส่วนใหญ่เลือกงานบริการประชาชน โดยประชาชนในต่างจังหวัดสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำหรับในต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น โดยวันนี้มีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รวม 81,128 คน

Tag : รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสา จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ