หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเวลา 10.30 น. อาทิ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด และคณะ, บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท ธรรมอารักษ์ จำกัด และคณะ โดยมี นายประเทือง บังประไพ ร้านแม็คซีฟาร์มาซี เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่มาสวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน และสดับปกรณ์

เวลา 14.30 น. มีเจ้าภาพฯ อาทิ นักเรียนช่างชลประทาน รุ่นที่ 39, กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่-วังน้ำเย็น, น้ำอบไทยนางลอย, โรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยรุ่งรัตน์ และคณะ วัดป่าศรัทธาธรรม จังหวัดนครปฐม โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดต่าง ๆ สวดมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพฯ อาทิ เทศบาลนครนครราชสีมา, บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด มหาชน, บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน และบริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ มีเจ้าภาพฯ อาทิ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, คณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่น 91, สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย รวมทั้งคณะข้าราชการบำนาญและครอบครัว

นอกจากนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. มีประชาชนจำนวนมากทั้งจากต่างจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร ทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชน คอยอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีการตั้งจุดบริการทางการแพทย์ และมีอาหารพระราชทาน ขนมไทย และน้ำดื่ม แจกจ่ายแก่ประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ โดยวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จำนวน 45,988 คน

Tag : เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ