มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ไปติดตามและเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ รวม 150 คน ซึ่งเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ที่บาดเจ็บพิการจากการรบป้องกันประเทศชาติ และข้าราชการครูที่ถูกประทุษร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยสมาชิกในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ พิการจากการรบ และกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมแล้ว ในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสภาพความพิการ, ตรวจสภาพขาเทียม พร้อมมอบอุปกรณ์ขาเทียม และการพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทหารอาสาสมัคร ตำรวจอาสาสมัคร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิสายใจไทย