ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมจัดงาน Thai Tech Expo 2017

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 00:57 น.

Views

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดงาน Thai Tech Expo 2017 เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไทยระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีภายในประเทศ และนำมาใช้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

Tag : Thai Tech Expo 2017