เลขาฯ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ชี้ ขึ้นภาษีบุหรี่ ช่วยสกัดนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การเพิ่มภาษีบุหรี่ถือว่าเป็นผลดี จะช่วยสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ที่มีกว่า 200,000 คนในแต่ละปี ที่อยู่ระหว่างการทดลองสูบ เริ่มติดเล็กน้อย และคิดที่จะสูบ ให้ลดจำนวนลง จากราคาที่แพงขึ้น

แต่หากกล่าวถึงภาพรวมของผู้ที่ติดบุหรี่พบว่า แม้จะพยายามลดการเข้าถึงบุหรี่ด้วยการเพิ่มราคา ผู้ติดบุหรี่ก็ยังคงสูบ แต่จะสูบในปริมาณที่ลดลง เปลี่ยนยี่ห้อสูบในราคาที่ถูกกว่า หรือหันไปสูบยาเส้นแทน แต่ให้กลุ่มนี้เลิกสูบบุหรี่เลย ยังมีความเป็นไปได้น้อย เพราะมีความแตกต่างระหว่างช่องว่างของราคาบุหรี่ที่เป็นอีกทางเลือก
              
สำหรับผลการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชน มีแนวโน้มลดลงจาก 25 ปีก่อน ที่มีอัตราคนสูบต่อคนไม่สูบอยู่ที่ 1 ต่อ 2 คน แต่มาตอนนี้ เป็น 1 ต่อ 3 และมีผู้สูบ 11.4 ล้านคน การเพิ่มภาษีถือว่าเป็นหนทางหนึ่งที่คาดหวังให้ได้ผลในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่

Tag : เพิ่มภาษีบุหรี่