ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 19:14 น.

Views

ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 16 โดยผู้สมัครจะต้องเลือกประเภทงานตามความถนัด แบ่งเป็น 8 ประเภท ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 สำหรับจิตอาสาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่พื้นที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เช่น ที่สำนักงานเขตบางพลัด มีประชาชนไปลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนฯ รวม 641 คน

ส่วนในต่างจังหวัดสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เช่น ที่ที่ว่าการอำเภอมะขาม และที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีประชาชนไปลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ อย่างไม่ขาดสาย ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมียอดรวมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8,866 คน โดยอำเภอที่มีประชาชนลงทะเบียนจิตอาสามากที่สุด คือ อำเภอโป่งน้ำร้อน 1,336 คน อำเภอนายายอาม 1,120 คน และอำเภอเมือง 981 คน ซึ่งส่วนใหญ่เลือกงานบริการประชาชน งานดอกไม้จันทน์ และงานรักษาความปลอดภัย ตามลำดับ สำหรับในต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น โดยวันนี้มีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รวม 34,924 คน

Tag : สมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสา