สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 19:14 น.

Views

ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองขึ้น 9 แห่ง ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย โดยในกรุงเทพมหานคร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้าง ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสี่มุมของท้องสนามหลวง ได้แก่ บริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดิม, ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร,
พระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 และสวนนาคราภิรมย์ ส่วนพื้นที่สี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร ทิศเหนือ ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์, ทิศใต้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ทิศตะวันตก ที่พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑล สาย 4, และทิศตะวันออก ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ส่วนที่พระลานพระราชวังดุสิต ยังคงจัดแสดงนิทรรศการสองกษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนมีกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ และยังได้พระราชทานเครื่องสักการะแก่ประชาชนที่ไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเมรุมาศจำลอง