รายงานพิเศษ : จับอึ่งอ่างแต่งงาน ปลุกกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 19:10 น.

Views

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวคิดจับ "อึ่งอ่าง" แต่งงานและจดทะเบียนสมรสอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อหวังปลุกกระแสอนุรักษฺสิ่งแวดล้อม ติดตามจากรายงาน

พิธีแต่งงาน ของ "อึ่งอ่าง" ที่จัดใหญ่โตที่ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าสาวคือ นางสาวโคกสมบูรณ์ และเจ้าบ่าวหนุ่มเมืองน้ำดำ มีขบวนขันหมาก หอบสินสอดทองหมั้น เงินสด 3 ล้านบาท ทองคำ หนัก 10 บาท ได้สร้างกระแสฮือฮาให้ผู้คนได้พูดถึง ถามถึงเหตุผลความเป็นมาเป็นไปของการแต่งงาน "อึ่งอ่าง"

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานงานแต่งงาน "อึ่งอ่าง" เชื่อว่า แนวคิดนี้จะช่วยให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ร่วมกันอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ "อึ่งอ่าง" และสัตว์อีกหลายชนิด เช่น กบ ปูนา หอย แมลงทับ ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของภาคอีสาน ซึ่งภายหลังแต่งงานแล้ว จะถูกปล่อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน เพื่อให้ขยายพันธุ์ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้มากขึ้น และกลายเป็นเสมือนตู้เย็นธรรมชาติที่ให้ประชาชนใช้เป็นอาหารได้

เรื่องนี้นักวิชาการ ระบุว่า เป็นแนวคิดที่แยบยล ที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้อึ่งอ่างได้ออกลูกออกหลานมากขึ้น เนื่องจากอึ่งอ่างถือเป็นตัวชี้วัดระบบนิเวศที่ดี ต้องอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ และแหล่งน้ำนิ่ง การทำลักษณะเช่นนี้ จะช่วยให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกรักในทรัพยากรธรรมชาติ   

สำหรับประเทศไทย มีชนิดอึ่งอ่างที่พบ เช่น อึ่งอ่างบ้าน อึ่งยาง อึ่งอ่างปากขวดหรืออึ่งเผ้า และอึ่งอ่างก้นขีด โดยที่ฤดูแล้งจะอาศัยอยู่ในโพรงดิน ออกหากิน ผสมพันธุ์ และวางไข่ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะคืนฝนตกหนักเป็นครั้งแรกของฤดูจะอาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ หัวไร่ปลายนา รวมถึงแหล่งชุมชนทั่วทุกภาคของไทย

ปัจจุบันนอกจากการจับเพื่อค้าขายและบริโภคแล้ว ด้วยสภาพป่าที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปถูกบุกรุก ถือเป็นภัยคุกคามหลักที่ทำให้จำนวนประชากรลดลง รวมถึงพบมีการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ที่ทำให้อึ่งอ่างมีรูปร่างผิดไปจากธรรมชาติ เช่น มี 3 ขา หรือพบตายในชั้นใต้ดินขณะฟักตัว    

ด้วยภัยคุกคาม และความนิยมในการบริโภค ทำให้อึ่งอ่างมีแนวโน้มลดลงจำนวนลงได้ ดังนั้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควรมีแนวทางดูแลที่ชัดเจน

ทีมข่าวสังคม รายงาน

Tag : Green Report จับอึ่งอ่างแต่งงาน อึ่งอ่างแต่งงาน แต่งงานอึ่งอ่าง อึ่งอ่าง