เดินหน้าประเทศไทย : โรงเรียนเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี / ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 19:00 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : โรงเรียนเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี / ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
พิธีกร : ยุวธิดา ภูคำนวน
แขกรับเชิญ : ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 กย 60 ยุวธิดา ภูคำนวน โรงเรียนเกษตรกร สุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนา พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา