ดีเดย์ เริ่มใช้ภาษีสรรพสามิตใหม่ ปรับขึ้นราคาสุรา เบียร์ บุหรี่

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 16:45 น.

Views

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ทำให้บางสินค้าเสียภาษีเพิ่มขึ้น เช่น สุรา บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง แต่ไม่น่าจะส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น และราคาควรมีแนวโน้มลดลง เพราะถ้าผู้ประกอบการผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภค จะส่งผลต่อยอดขายและธุรกิจ รวมทั้งผู้ผลิตจะปรับสูตรเพื่อคงราคาขายไว้

นอกจากนี้ ยังจะช่วยเรื่องสุขภาพ และลดปัญหาสุราบุหรี่เถื่อน เพราะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามดีกรีแอลกอฮอล์ ความหวาน และปริมาณยาสูบในบุหรี่ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล การดูแลสุขภาพขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข

โดยอัตราภาษีใหม่ ทำให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ราคาปรับสูงขึ้น เช่น น้ำอัดลม ราคาเพิ่มขึ้น 13-50 สตางค์, ชาเขียว เพิ่มขึ้น 1 บาท 13 สตางค์ ถึง 2 บาท 5 สตางค์, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพิ่มขึ้น 32-90 สตางค์  ส่วนเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเทียมไม่เกินเกณฑ์ และเครื่องดื่มผสมหญ้าหวาน ไม่เสียภาษีเพิ่ม

สำหรับกลุ่มสุรา เบียร์ ราคาเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ถึง 2 บาท 66 สตางค์ แต่เบียร์ราคาแพง ซึ่งมีดีกรีแอลกอฮอล์ต่ำ ราคาลดลง 99 สตางค์, สุรากลั่นในประเทศ ราคาเพิ่มขึ้น 8-30 บาท แต่สุรากลั่นนำเข้า ลดลง 3-26 บาท, สุราขาว เพิ่มขึ้น 84 สตางค์ ถึง 3 บาท 49 สตางค์, ไวน์ นำเข้าที่ราคาสูงกว่า 1,000 บาท เพิ่มขึ้น 110 บาท ส่วนไวน์ในประเทศ ราคาลดลง 25 บาท 

ขณะที่ บุหรี่ราคาถูก ราคาเพิ่มขึ้นซองละ 4-15 บาท ส่วนบุหรี่ราคาแพง เพิ่มขึ้นซองละ 2-14 บาท โดยภาษีบุหรี่ใหม่ เก็บภาษีตามปริมาณต่อมวนและยังเก็บภาษีตามราคาขายด้วย

แม้อัตราภาษีใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้วันนี้ แต่สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่ ยังคงเป็นสต็อกเดิม ที่เสียภาษีในอัตราภาษีเดิม จึงขอเตือนผู้ค้าอย่าได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา โดยอ้างว่าขึ้นตามอัตราภาษีใหม่ เพราะสามารถตรวจสอบจากอากรแสตมป์ได้ ซึ่งผู้ค้าที่ขายในราคาสูงเกินไป ไม่ปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งปฏิเสธการขาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Tag : ขึ้นราคาบุหรี่ เหล้า