กิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

กิจกรรม "คลีน อัพ เดอะ เวิลด์ 2017" จัดขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ตามกำหนดในทุกเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา นำโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และองค์กรระหว่างประเทศที่ร่วมกันลงนามปฏิญญารักษ์สิ่งแวดล้อม ในนาม "Eco-Capitals Forum" ลงเรือล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา ตักเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลขวดพลาสติก และ ผักตบชวา ออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา นำส่งต่อไปกำจัดให้ถูกวิธี ขณะเดียวกันได้มีการเก็บข้อมูล ประเภทของขยะ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางลดจำนวนลง ป้องกันขยะไหลจากแม่น้ำออกสู่ทะเล 

"คลีน อัพ เดอะ เวิลด์" เป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นชุมชน และ สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำความสะอาด ซ่อมแซม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่ปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 24 แล้ว และได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกว่า 35 ล้านคน จาก 130 ประเทศ ถือว่าเป็นกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก