กรุงเทพมหานคร รื้อย้ายบ้านอีก 2 ชุมชน รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามแผนงานรื้อย้ายชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้ทำการรื้อบ้านเรือน 2 ชุมชน คือ ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ มีบ้านรุกล้ำ 20 หลัง รื้อย้ายแล้ว 8 หลัง และครั้งนี้รื้อเพิ่มอีก 7 หลัง

ส่วนที่ชุมชนมิตตคาม 1 มีบ้านรุกล้ำ 71 หลัง เริ่มรื้อย้ายแล้ว 5 หลัง โดยที่ผ่านมาสำนักการโยธา และสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตบางพลัด ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ผลการรื้อย้ายโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีบ้านเรือนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 14 ชุมชน จำนวน 282 หลัง และได้ทยอยรื้อย้ายออกไปบ้างแล้ว คงเหลือ 178 หลัง

Tag : รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา