เริ่มยกเลิกใบ ตม.6 ลดความแออัดสนามบิน เพื่อสร้างความประทับใจ

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ระบุว่า การยกเลิกกรอกแบบรายการบุคคล ซึ่งเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทย หรือ ใบ ตม.6  สำหรับผู้เดินทางชาวไทย จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ประหยัดเวลา รวมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ แต่ชาวต่างชาติยังคงต้องยื่นใบ ตม.6 อยู่ เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างประเทศยอมรับและประทับใจ

สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคนเข้าเมืองที่ดำเนินการควบคู่กันไปนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับเจ้าหน้าที่เพิ่ม 300 อัตรา ขณะที่บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ขยายพื้นที่และจุดตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้โดยสารชาวไทยหันไปใช้บริการตู้ตรวจสอบพาสปอร์ตอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดเวลา

Tag : ใบตม.6 ยกเลิกใบตม.6