เหยี่ยวข่าว 7 สี : ต้องเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลหลังถูกน้ำท่วม

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 22:26 น.

Views

นี่คือสภาพหมู่บ้านคำน้อยดอนหมวย ที่ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนลำปาว ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในเขื่อนที่เพิ่มสูงขึ้น นาข้าว ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ได้รับความเสียหาย น้ำท่วมขังมานานนับเดือนแล้ว

จริงๆ แล้วพื้นที่นี้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และเพิ่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งบาดาลเพื่อการเกษตรเป็นปีแรก แต่กลับมาเกิดอุทกภัยแบบคาดการณ์ และป้องกันล่วงหน้าไม่ได้ ทำให้บ่อน้ำบาดาลที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น มาเจาะไว้ให้แก้ภัยแล้ง ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปด้วย

นอกจากนี้ พื้นที่อื่นๆ ที่ใช้น้ำบาดาลแล้วบ่อถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะบ่อเพื่อการอุปโภค-บริโภค เมื่อน้ำลดแล้ว ต้องรีบแจ้งให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ของท่าน เข้ามาทำความสะอาดเป่าล้างบ่อให้ เพื่อจะได้ใช้น้ำที่สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี