ชาวบ้านค้านสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นนทบุรี

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 16:43 น.

Views

ชาวบ้านจากชุมชนท่าอิฐ ประชานิเวศน์ 3 ทานสัมฤทธิ์ และสนามบินน้ำ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน เดินทางมาชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ของกรมทางหลวง ซึ่งวันนี้ได้จัดประชุม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

โดยชาวบ้านเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อการจราจรของประชาชน และส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่จะถูกเวนคืนที่ดินที่อยู่อาศัย พร้อมจะเดินหน้าฟ้องร้องบริษัทเอกชนที่จัดทำการศึกษาโครงการ และกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าว ไม่โปร่งใส ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า และยืนยันว่ากรมทางหลวงชนบทจะต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวทันที
              
ทั้งนี้โครงการนี้ ประกอบด้วยสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และโครงข่ายถนนเชื่อมต่อจากสะพานไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับถนนราชพฤกษ์ และเชื่อมต่อไปยังทิศตะวันออกบรรจบกับถนนติวานนท์ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ช่วยลดปัญหาจราจรจากสะพานพระนั่งเกล้า และสะพานพระราม 4 ที่คาดว่ามีรถยนต์สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าวันละ 450,000 คัน
              
ด้านตัวแทนจากกรมทางหลวงชนบท ยืนยัน พร้อมนำความเห็นของประชาชนในพื้นที่เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน