รายงานพิเศษ : แปลงนาเลข ๙ ทอง

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

ภูมิสถาปัตยกรรม แปลงนาเลข ๙ บริเวณพระเมรุมาศ สะท้อนวิถีความพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดตามจากรายงาน

ดินผสมสีทอง ชโลมลงแปลงนารัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกถึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบความพอเพียงแก่พสกนิกร ให้รู้จักพอกิน พอใช้ พอประมาณ บนรากฐานการทำเกษตรกรรม เป็นงานภูมิสถาปัตยกรรม สะท้อนต้นตอความเป็นอยู่อย่างไทย

ส่วนหนึ่งในดินผสมสีทอง เป็นดินจากโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ ผสมลงคันนาเลข 9 ไทย อยู่ทางทิศเหนือของมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่อที่ขนาด 50x80 เมตร มีแปลงนา 3 แปลง แก้มลิงรับน้ำ ฝ่ายน้ำล้น กังหันชัยพัฒนา และเครื่องเติมอากาศ             

กรมการข้าว คัดสรรพันธุ์ข้าวลงแปลงนาผืนแรกลงกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 สีเขียวอ่อน ขนาด 10-15 เซนติเมตร แปลงถัดมาเป็นข้าวหอมมะลิ พันธุ์ 105 ลำต้นกำลังงอกงาม ขนาด 40 เซนติเมตร ส่วนแปลงสุดท้ายเป็นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80 ออกรวงสีเหลืองทองพร้อมเก็บเกี่ยว ลำต้นสวยงามขนาด 120 เซนติเมตร

ส่วนคันดินข้างแปลงนาจะปลูกต้นยางนา และต้นมะม่วงมหาชนกให้ร่มรื่น พร้อมกับปลูกหญ้าแฝกตามคันนา รักษาการพังทลายของหน้าดิน

งานภูมิสถาปัตยกรรม แปลงนาเลข ๙ สะท้อนวิถีความพอเพียง ให้เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตคนไทยทุก ๆ คน ตามรอยทางของพ่อที่สร้างไว้ 

ทีมข่าวสังคม รายงาน

Tag : แปลงนาเลข ๙ ทอง แปลงนาเลข 9 ทอง แปลงนาเลข 9