โครงการ 7 สีปันรักให้โลก จัดกิจกรรม ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน ปลูกป่าเสริม ปี 2

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 20:11 น.

Views

ช่อง 7 สี ไปปลูกป่าที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โครงการ 7 สีปันรักให้โลก จัดกิจกรรม ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน ปลูกป่าเสริม ปี 2 มีนางสาวนาฎนภางค์ จงสมจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด นำดารา นักแสดงช่อง 7 สี ผู้ประกาศข่าวคอลัมน์กรีนรีพอร์ต และพิธีกรรายการดิสนีย์คลับ ปั่นจักรยานระยะทาง 15 กิโลเมตร ร่วมกับนักปั่นจากสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี นักเรียน และชาวบ้าน ไปร่วมกันปลูกป่ากว่า 2,000 ต้น ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และปีนี้ ช่อง 7 สี ได้ปลูกต้นดาวเรืองกว่า 1,800 ต้น เป็นรูปเลขเก้าไทย แสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9
          
ด้านกรมป่าไม้ ขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนกิจกรรมสร้างพลัง และจิตสำนึกหวงแหนธรรมชาติและป่าไม้
          

Tag : โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ปันรักคืนผืนป่าสู่ผืนดิน ปลูกป่า ช่อง7