สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 19:54 น.

Views

ที่บ้านเลขที่ 70/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ญาติของสิบตรี ธเนตร พุทโท ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิด 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ริมถนนสาย 4070 บ้านปะแดรู หมู่ที่ 1 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และในวันเดียวกันนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของดาบตำรวจ อนิรุทธ จันทะวงษ์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย ปฏิบัติราชการศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน