โครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" สร้างความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 19:56 น.

Views

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ผักตบชวา และวัชพืช บริเวณคลองข้างวัดศาลาครืน เขตจอมทอง ระยะทาง 450 เมตร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ก่อนหน้านี้ คลองข้างวัดศาลาครืน มีขยะ วัชพืช ผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้น้ำในคลองเน่าเหม็น เป็นน้ำนิ่ง ไม่ไหลเวียน เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค รวมถึงเป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษ และยุง ทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองบางหว้าเป็นไปอย่างล้าช้า และส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองในฤดูฝน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศาลาครืน ซึ่งหลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยความร่วมมือของประชาชนจิตอาสาโครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และหน่วยงานต่างๆ ทำให้ปัจจุบันวัดศาลาครืน สะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้น

Tag : หน่วยพระราชทาน จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เขตจอมทอง