หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะบุคคล ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 19:57 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.00 น. มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด, ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่, บริษัท มิตรสัมพันธ์ ชัยพัฒนา จำกัด โดยมีนางเยาวรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครนายก เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพฯ

เวลา 14.30 น. มีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลฯ อาทิ บริษัท ธนัญญาขนส่งและบริการ จำกัด, ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต-รุ่นบัวน้ำเงิน, บริษัท ไทยโกเบเวลดิ้ง จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สวดมาติกาและสดับปกรณ์  

เวลา 17.00 น. มีบริษัท จีไอเอส จำกัด และบริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จำกัด, สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ  

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จำนวน 8 รูป มีวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดลพบุรี, บริษัท เลกาซี่คอร์ป จำกัด, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ

ส่วนบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งวันนี้ แม้สภาพอากาศจะแปรปรวน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของประชาชนจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์ และราชบุรี ที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ซึ่งทุกคนจะได้รับภาพพระราชทาน รวมถึงอาหาร ของว่าง และน้ำดื่มพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 61,003 คน

ขณะที่ ท้องสนามหลวง ประชาชนจิตอาสา ในโครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการแจกน้ำดื่ม และช่วยกันเดินเก็บขยะ ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนั้นจะปิดเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

Tag : กราบถวายบังคมพระบรมศพ กราบพระบรมศพ เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ