เดินหน้าประเทศไทย : บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทยข้าราชการไทย 4.0

วันที่ 18 ก.ย. 2560 เวลา 18:59 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทยข้าราชการไทย 4.0

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, เมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 18 กย 60 อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทยข้าราชการไทย 4 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมธินี เทพมณี เลขาธิการ กพ