เมืองไทยออนไลน์ : ชมเรือนไทย เที่ยวตลาดน้ำเก่าแก่ จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 19 ก.ย. 2560 เวลา 10:50 น.

Views

บ้านสวนสมุทรสงคราม เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เป็นไลฟ์มิวเซียม หรือพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ตั้งอยู่ในเส้นทางเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อคราวเสด็จมาย่านท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม

นำเสนอคุณค่าแห่งความเป็นไทยบ้านสวนให้คงสภาพแบบดั้งเดิม ย้อนไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการนำเรือนไทยเก่าแก่อายุกว่าสองร้อยปีของเมืองสมุทรสงครามและใกล้เคียง ในรูปแบบต่างๆ หลังจากได้มาซ่อมแซมบำรุงปรุงขึ้นเป็นหมู่เรือนไทยคหบดีที่ ฝีมือช่างไทยแต่โบราณผ่านการบูรณะอย่างประณีต

เสาเรือนโคนบานออกปลายแคบรับกับตัวเรือนที่สอบแคบเข้าหากันอย่างงดงาม มีเรือนไทยหลังย่อมรายรอบ ดั่งหมู่บ้านเรือนครั้งเก่าของชาวสยาม ท่ามกลางสวนมะพร้าว พืชผลและไม้ดอกนานาชนิด และนิทรรศการที่มีคุณค่าของเมืองสมุทรสงครามด้วย


นอกจากนี่้ ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำเก่าแก่ ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในอำเภออัมพวา ตั้งอยู่ใน พื้นที่หมู่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เดิมเป็นเพียงตลาดนัดของชาวบ้านที่มีการรวมตัวกันมาแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายของจากสวนและบริเวณใกล้เคียง ในวันข้างขึ้นและ2 ค่ำ 7 ค่ำและ 12 ค่ำ

ปัจจุบันได้เพิ่มวันนัดในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย ตั้งแต่เวลา 06.00-13.00 น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

อัญชนา  โตซาวา ทีมข่าว 7สีออนไลน์ รายงาน

Tag : ทีมข่าว7สีออนไลน์ เมืองไทยออนไลน์ เรือนหมู่ บ้านเรือนไทย ตลาดน้ำท่าคา อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อัญชนา โตซาวา รายงาน