สถานการณ์น้ำภาคเหนือ-ลุ่มเจ้าพระยา

วันที่ 19 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ที่จังหวัดแพร่ หลังปริมาณฝนลดลง ทำให้ระดับน้ำยมเริ่มลดลงตามไปด้วย โดยที่สถานีน้ำโค้ง วัดระดับได้  4.19 เมตร ส่วนที่สถานีวังชิ้น ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายก่อนที่น้ำจะไหลไปยังจังหวัดสุโขทัย วัดระดับได้ 8.05 เมตร ขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งในจังหวัดแพร่ ได้รับผลดีจากฝนตกก่อนหน้านี้ มีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มมากขึ้นทั้ง 9 อ่างกักเก็บ

ที่พิษณุโลก มีน้ำไหลกัดเซาะพนังดินกั้นน้ำพังในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านท่ายาง และหมู่ที่ 3 บ้านเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเอบางกระทุ่ม มีน้ำท่วมบ้านเรือนกว่า 300 หลังคาเรือน โรงเรียนบ้านท่ายางซึ่งปิดการเรียนการสอน เพราะมีน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร ทหารจากกองบิน 46 ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งให้เจ้าหน้าที่พร้อมรับมือหลังระดับน้ำน่าน และน้ำยมสูงขึ้น และพบว่าริมฝั่งน้ำทั้ง 2 สาย บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแล้ว

นอกจากการเฝ้าระวังปริมาณน้ำยม ที่ไหลมาจากจังหวัดต่างๆ แล้ว พบว่า น้ำจากแม่น้ำวังทองที่ไหลลงแม่น้ำน่าน จะส่งผลต่อระดับน้ำในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วง 2-3 วันนี้

แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลไปรวมกันที่จังหวัดชัยนาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เจ้าหน้าที่จึงได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแม่น้ำ ทางประตูระบายน้ำพลเทพ ทางฝั่งตะวันตก และทางประตูระบายน้ำมโนรมย์ ลงคลองชัยนาท-ป่าสัก ทางฝั่งตะวันออก ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังทรงตัว พร้อมกันนี้ ได้ลดการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

สำนักชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ 29 เครื่อง และเปิดบานประตูระบายน้ำ 11 บาน ระบายน้ำออกจากคลองต่างๆ เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และไม่ให้ไหลเข้ากรุงเทพมหานคร พร้อมรองรับการแบ่งน้ำจากกรุงเทพมหานคร ด้วย