เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 19 ก.ย.60

วันที่ 19 ก.ย. 2560 เวลา 18:36 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 19 ก.ย..60

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
พิธีกร : พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์, พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด, อิทธิเดช สุพงษ์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 19 กย 60 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อิทธิเดช สุพงษ์