พาณิชย์ จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม ตลาดน่าซื้อป้าทุม แกรนด์เซลล์

วันที่ 19 ก.ย. 2560 เวลา 19:27 น.

Views

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า โครงการ ตลาดน่าซื้อป้าทุม นี้จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงสุดหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุขให้กับคนในประเทศ ให้ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีวิสัยทัศน์ “การค้าก้าวหน้า ประชาสุขใจ” ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดปทุมธานี ที่ต้องการยกมูลค่า สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพของตลาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ คนในจังหวัดปทุมธานี รวมไปถึงการบูรณาการขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจ หรือสร้างความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจร่วมกับจังหวัดอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้า หรือบริการ รวมถึงตลาดในจังหวัด ส่งเสริมจุดเด่นของสินค้าและบริการของตลาด และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมแกรนด์เซลล์ครั้งยิ่งใหญ่ “ตลาดน่าซื้อป้าทุม” ซึ่งจะได้พบกับสินค้าเด่นของแต่ละตลาด อาทิ สิมโอทับทิมสยาม จากตลาดไท ร้านอาหารทะเล จากตลาดรังสิต ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดวังใหญ่ จากตลาดพูนทรัพย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์จาก ตลาดสี่มุมเมือง ร้านหมูฝอยจาก ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ลองกองตันหยงมัส จากตลาดไอยรา หมูทอดละโว้ จากตลาดสวาย อย่าพลาดกับกิจกรรมดีดี ที่ตลาดน่าซื้อป้าทุม แกรนด์เซลล์ ได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

Tag : ตลาดน่าซื้อ ปทุมธานี