คาดประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี กระตุ้นคนไทยเข้าระบบไม่ต่ำกว่า 50 %

วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้ที่ทำประกันตน สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดาได้นั้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวว่ามาตรการนี้ที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น เป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยเพิ่มยอดการเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของคนไทย ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 40 % ของประชากรทั้งหมด โดยตั้งเป้าว่าปีนี้คนไทยจะเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพมากขึ้นไม่ต่ำกว่า 50 % โดยทาง คปภ.จะได้เข้าหารือเพิ่มเติมกับกรมสรรพากร เพื่อหามาตรการทางภาษี ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย ประกันชีวิตเพิ่มเติม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของไทยที่มีอยู่ขณะนี้ถึง 10.4 %

สำหรับผู้ซื้อประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องซื้อกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และเมื่อรวมกับเงินฝากประกัน ทั้ง 3 ประเภท รวมกันจะต้องไม่เกินรายละ 100,000 บาทต่อปี โดยยอมรับว่าประกันสุขภาพอาจมีการเชื่อมโยงกับประกันวินาศภัย ประกันชีวิตด้วย ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องชี้แจงกับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถชี้แจงกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง

Tag : ประกันสุขภาพ