เผยแพร่ข้อมูล สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 17:15 น.

Views

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ จำนวน 878 แห่ง เรียบร้อยแล้ว แยกเป็นวัด 665 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม จำนวน 213 แห่ง โดยให้จังหวัดและอำเภอ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ 1 ช่อ รวม 76 ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่ออัญเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีฯ และครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกับส่วนกลาง

ทั้งนี้ ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเผยแพร่ไว้ที่ เว็บไซต์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (http://www.gad.moi.go.th/nsp-06-09-60.pdf)

Tag : กระทรวงมหาดไทย สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์