เทศบาลตำบลบ้านพราน สร้างหลักฐานเท็จเบิกค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาท

วันที่ 22 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค6 พร้อมด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และคอลัมน์หมายเลข 7 เข้าตรวจสอบพื้นที่จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9ตำบลพรานกระต่าย  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต จัดทำเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทั้ง 2 โครงการ รวมมูลค่าความเสียหาย 1 ล้านบาท ทั้งที่มิได้มีการก่อสร้างถนนจริง

ผู้ช่วยเลขาธิการคุณกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 6 ยืนยัน มีหลักฐานชัดเจน โดยจะขยายผลทั้งผู้บริหารเทศบาลและเอกชนคู่สัญญา เนื่องจากมีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิด  

ขณะที่ปลัดเทศบาลตำบลบ้านพราน ยอมรับความผิดดังกล่าว โดยได้คืนเงินค่าก่อสร้างถนนทั้ง  2 สัญญาให้ทางราชการตั้งแต่ 2 เดือนที่ผ่านมา หลัง สตง.เข้าตรวจสอบและส่งหนังสือแจ้งเตือน

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ส่งผลสรุปคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนนี้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาความผิดของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพรานแล้ว

Tag : เทศบาลตำบลบ้านพราน