รายงานพิเศษ : เตรียมตัวสู่ยุคไร้เงินสด

วันที่ 23 ก.ย. 2560 เวลา 22:15 น.

Views

เวลาจะชำระเงินค่าสินค้า บริการในยุคดิจิทัลแบบนี้ หลายแห่งสามารถใช้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ชำระแทนเงินสดได้แล้ว และในอนาคตอันใกล้ อาจจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสด ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ง่ายสะดวก ปลอดภัย โดยแนวคิดของนักธุรกิจ Start up รุ่นใหม่

การจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในห้วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สังเกตได้ว่า การชำระเงินด้วยเงินสด ค่อยๆ ถูกทำให้ง่ายและปลอดภัยขึ้น ผ่านการชำระสินค้าบริการ ด้วยบัตรต่างๆ ด้วยเหตุผลทางสังคม พกเงินสดมาก สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม พกบัตรหายอายัดได้ คนในเมือง จึงเลือกที่จะชำระค่าสินค้าบริการต่างๆ ผ่านบัตรแทนและด้วยเทคโนโลยีก้าวไกล ที่ทำให้โลกหมุนไวแบบนี้ การชำระเงินในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินสดต่อไป

โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการนวัตกรรมดิจิทัล ให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น ด้วยแผนพัฒนาธุรกิจ Start up ให้มากขึ้นในปี 2561

เป็นไปได้ว่า ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้เอง ประชาชนผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็อาจจะไม่ต้องพกเงินสดกันแล้ว