เหยี่ยวข่าว 7 สี : ชาว อ.ท่ายาง ข้องใจการทำประชาพิจารณ์สร้างโรงงานแปรรูปขยะ

วันที่ 23 ก.ย. 2560 เวลา 22:15 น.

Views

ปัญหาขยะล้นเมือง เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหา แต่การเดินหน้าสร้างโรงงานแปรรูปขยะ ถูกคัดค้านจากชาวบ้านแทบจะทุกพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้าง ที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ก็มีกลุ่มชาวบ้านออกคัดค้านเช่นเดียวกัน

คุณผู้ชมนี่คือ โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน มีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท เข้ามาซื้อกิจการบ่อขยะเดิม เมื่อปี 2557 แล้วตั้งเป้าว่า จะเป็นโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยต้นแบบ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย กำลังการผลิตติดตั้ง 7.9 เมกะวัตต์ ส่งไฟฟ้าจำหน่ายเข้าโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5.9 เมกะวัตต์ จะเปิดดำเนินการให้ได้ในไตรมาศที่ 4 ของ ปี 2561 ซึ่งขณะนี้ ได้เริ่มก่อสร้างไปแล้ว หลังจากได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ โดยเสียงส่วนใหญ่ยินยอมให้ดำเนินการได้ โดยจะบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง บ้านแหลม บ้านลาด ท่ายาง และอำเภอแก่งกระจาน ที่รวมกันแล้วมีปริมาณขยะ 279 ตันต่อวัน เกินกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะต่อวันของจังหวัด ที่ 400 ตันต่อวัน

แต่สำหรับชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่นี้มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี อยู่ห่างบ่อขยะไม่เกิน 300 เมตร กังวลเรื่องปัญหามลภาวะ เพราะบ้านของเขา อยู่ในพื้นที่ระดับต่ำกว่าบ่อ และโรงงานแปรรูปขยะ ขณะที่ผู้นำชุมชน และแกนนำชาวบ้านผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงงาน ก็ยังข้องใจในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ และพวกเค้ายังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วย

และในการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ ชาวบ้านจากตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้เดินทางมาพบกับทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี หลังได้เคลื่อนไหว คัดค้านการอนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะในพื้นที่ ของเอกชนอีกรายหนึ่ง ต่อศูนย์ดำรงธรรมไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยให้เหตุผลว่า จังหวัดเพชรบุรี มีโรงงานแปรรูปขยะเป็นกระแสไฟฟ้า ที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้ว 1 โรง ที่อำเภอท่ายางแห่งนี้ การที่ผู้ประกอบการจะมาก่อสร้างโรงงานแปรรูปขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงนั้น เกินความจำเป็น และไม่ต้องการให้นำขยะจากนอกพื้นที่เข้ามาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีก อีกทั้งพื้นที่ที่จะก่อสร้างนั้น ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เขตชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียนอีก 2 แห่งด้วย

ประเทศไทยกำลังนับถอยเข้าสู่วิกฤติขยะล้นเมือง ถ้าเรายังไม่สามารถปรับทัศนะคติต่อปัญหาขยะ ที่มีแต่คนทิ้งขยะ แต่ไม่มีใครต้องการโรงงานแปรรูปขยะ ปัญหามลภาวะที่เป็นลูกโซ่จะติดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากโรงงานแปรรูปขยะใด สามารถบริหารจัดการ ทำความเข้าใจ ก้าวข้ามความขัดแย้ง และแรงต่อต้านไปได้ และที่สำคัญ สามารถสร้างความเชื่อมั่นว่า ขยะ จะกลายเป็นของสะอาดได้ จะถือเป็นการตอบโจทย์ปัญหาขยะ ที่เป็นวาระแห่งชาติได้ด้วยเช่นกัน

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี