ชี้แผนผันน้ำเข้าทุ่งบรรเทาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา

วันที่ 25 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับอีก 10 หน่วยงาน ว่ามั่นใจแผนผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทั้ง 12 แห่ง จะช่วยบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา น้ำที่ท่วมขังอยู่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ไม่ใช่จากน้ำเหนือ

ขณะนี้บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีอัตราการไหลผ่านที่ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะควบคุมไม่ให้เกิน 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไม่ให้กระทบกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนที่น้ำท่วมอยู่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ก็ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้ว

ด้าน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะยังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ ปริมาณฝนจะลดลง  โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผันน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด และทุ่งบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้ว ตามที่ประชาชนในพื้นที่ขอมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับแผนเก็บกักน้ำโดยภาพรวม เขื่อนต่างๆ ยังสามารถรับน้ำเพิ่มได้อีก มีเพียง 3 เขื่อนเท่านั้น ที่มีปริมาณน้ำเก็บกักเกิน 100 % แล้ว ได้แก่เขื่อนน้ำพุง, เขื่อนน้ำอูน และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จึงได้สั่งการให้บริหารจัดการให้เหมาะสม ไม่ให้กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน  สำหรับในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา วันนี้ได้เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จากวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 28 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนใหม่