ยูเนสโก ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 26 ก.ย. 2560 เวลา 20:56 น.

Views

ยูเนสโก ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยกย่องพระองค์ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา ในการประชุมที่กรุงปารีส ของฝรั่งเศส

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสำนักผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก จัดประชุมสันติภาพนานาชาติ ในหัวข้อการสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน มรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเวลา 14.30 น.ที่ผ่านมาตามเวลาในไทย เพื่อถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ขึ้นกล่าวเปิดการประชุม โดยบอกเล่าถึงสถานการณ์ในไทยว่าประชาชนยังคงน้อมรำลึกต่อการเสด็จสวรรคต ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ไม่เพียงการครองราชย์ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา แต่ยังยึดถือและน้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วย

จากนั้น นายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ขึ้นกล่าวสดุดีและถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสใกล้ครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลก โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ที่นำมาสู่การสร้างสันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ได้มีผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกจากประเทศต่างๆ ขึ้นกล่าวสดุดี รวมถึง นางอิริน่า โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ที่ยกย่องพระองค์ในฐานะนักพัฒนา จากแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาในด้านการศึกษา เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีการบรรจุในแผนพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน ปี 2573 ตามกรอบของสหประชาชาติด้วย นอกจากนี้มีการแสดงธรรม พิธีสดับปกรณ์ โดยคณะพระสงฆ์ไทย และกิจกรรมเสวนาในช่วงบ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน ตลอดจนพุทธจริยศาสตร์ของพระองค์

Tag : ยูเนสโก เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ยูเนสโกถวายราชสดุดี