จุฬาฯ อนุญาตนิสิตแต่งกายข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

วันที่ 28 ก.ย. 2560 เวลา 16:31 น.

Views

เปิดประเด็นมาจากกรณีของ นางสาวนวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ หรือ เกรซ ลูกสาวของเสี่ยเจียง สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ ซึ่งน้องเกรซ เป็นอดีตนักแสดงเด็ก โพสต์ IG ขอบคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางจุฬาฯ ได้พิจารณาคำขอ และให้โอกาสได้เป็นในสิ่งที่เป็นในวันที่ภาคภูมิใจที่สุด แม้เป็นเรื่องเล็ก แต่ได้ทำให้รู้ว่า จริงๆ แล้วทุกคนควรมีโอกาส และมีอิสระในการใช้ชีวิต และอย่าทำให้คำว่า เพศ มาเป็นประเด็นเหนือชีวิต อย่าปิดกั้นโอกาส แบ่งแยก หรือ ทำอะไรได้ไม่เต็มที่ เป็นข้อความที่ลงใน IG: 9 nava

เรื่องนี้ กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้ชี้แจงว่าการเปิดโอกาสให้นิสิตที่จบการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แต่งกายข้ามเพศได้ ไม่ได้อนุญาตเป็นปีแรก และมีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ในการอนุญาตจะพิจารณาตามคำขอ ที่นิสิตได้มีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการ เรื่องการขอแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพ เพราะถือเป็นสิทธิเสรีภาพในการแต่งกาย และอนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศได้ตามคำขอ กรณีนิสิตชายให้สวมเสื้อครุย และข้างในเป็นชุดราชประแตน ขณะที่นิสิตหญิง ให้ใส่ชุดนิสิตหญิงภายใน และสวมเสื้อครุย

อย่างไรก็ตาม บัณฑิตจุฬาฯ ควรสวมเสื้อครุยด้วยความสำรวม และภาคภูมิใจในเสื้อครุยพระราชทาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมี 2 วัน ในวันนี้ และวันพรุ่งนี้ ขอความร่วมมือบัณฑิตงดเว้นการประดับดอกไม้บนเสื้อครุยและศีรษะ เนื่องจากในระหว่างพิธียังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ จึงขอให้บัณฑิตและญาติมิตร แต่งกายและแสดงความยินดีอย่างสำรวม

Tag : แต่งกายข้ามเพศ รับปริญญา แต่งกายข้ามเพศ