คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ปัญหาส่งมอบสนามกีฬาตามข้อตกลง ตอนที่ 3

วันที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 11:15 น.

Views

การหารือกับผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) วันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมาของ รองอธิบดีกรมทางหลวง และรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อขอคำแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาการส่งมอบสนามกีฬาที่เสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลง หรือ MOU : Memorandum of Understanding ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.จ้างกรมทางหลวงก่อสร้าง 9 แห่งใน 8 จังหวัด วงเงิน 1,400 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555-2559

การก่อสร้างสนามกีฬาตามข้อตกลงนี้ ผู้ว่า สตง.และคณะ รวมทั้งคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจพบข้อพิรุธหลายอย่าง เช่น ราคาวัสดุ ค่าจ้างแรงงาน ล้วนไม่สัมพันธ์กับที่กรมทางหลวงทำหลักฐานขอเบิก

หลังจากข้อมูลนี้ถูกเปิดโปง 2 หน่วยงานนี้ จึงพยายามแก้ไขปัญหา เช่นให้กรมทางหลวงทยอยส่งมอบสนามกีฬาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ กกท.ตรวจรับ และเปิดให้ประชาชนใช้งาน รวมทั้งเปลี่ยนวิธีใช้งานสนามกีฬาบางรายการ เช่น สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ สนามเทนนิส 8 คอร์ท ที่มีปัญหาการแตกร้าว ให้ทำเป็นสนามฟุตซอล 6 สนาม

การหารือวันนั้น ผู้ว่า สตง.ไม่ขัดข้อง แต่ยืนยันต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ 2 หน่วยงาน ต้องแก้ไขข้อตกลงให้ถูกต้อง โดย สตง. จะขยายผลเอาผิดกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ที่ทำให้โครงการนี้เกิดความเสียหาย

นอกจากนี้ สตง.ยังขอให้กรมทางหลวงเรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

สำหรับการทยอยส่งมอบสนามกีฬา ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สกลนคร และสมุทรปราการ กรมทางหลวงและ กกท. จะเชิญ สตง.ร่วมตรวจสอบด้วย

หากมีการส่งมอบสนามกีฬาโครงการนี้เมื่อใด คอลัมน์หมายเลข 7 จะไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7