รายงานพิเศษ : วิกฤตเด็กปฐมวัย

วันที่ 1 ต.ค. 2560 เวลา 22:28 น.

Views

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ ตามมารุมทำร้าย เพียงเพราะไม่พอใจที่ขี่รถเฉี่ยวชนกัน เหตุเกิดที่บริเวณสี่แยกพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คืนวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่น ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะด้านวินัยและทางอารมณ์ที่พบมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน และเป็นวิกฤตการณ์ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย เปิดเผยว่าเด็กไทยในปัจจุบันถูกเร่งให้เรียน เน้นแต่พัฒนาการด้าน IQ ไม่เปิดโอกาสให้สำรวจ ลงมือทำ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ทักษะชีวิต ไม่มีวินัย ขาดความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และหลักในการพัฒนาสมองที่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2559 พบว่าเด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ต่ำกว่ามาตรฐานถึงร้อยละ 30 โดยเฉพาะปัญหาในการควบคุมตนเอง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ที่กล่าวว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น มีลูกน้อยลง พ่อแม่จึงตั้งความหวังกับความสำเร็จของลูกไว้มากและยังชื่นชมสิ่งที่ลูกทำทุกอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งผิด กลายเป็นค่านิยมร้ายที่ส่งผลให้เด็กเครียด วิตกกังวล ขาดวินัยและมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งอาจมีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อเรียกร้องความสนใจ

ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะให้พ่อแม่ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัยแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ไปพร้อมๆกัน โดยเริ่มต้นที่การสื่อสารให้เข้าใจในครอบครัว  ไม่ปล่อยให้ลูกใช้เทคโนโลยีตามลำพัง ไม่คาดหวังความสำเร็จมากเกินไป รวมถึงต้องมีกฎกติกาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Tag : วิกฤตเด็กปฐมวัย รายงานพิเศษ