รายงานพิเศษ : ระบบระบายน้ำจากศาสตร์พระราชา

วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ประตูระบายน้ำขนาดใหญ่แห่งเดียว บนพื้นที่ 20,000 ไร่ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ

นอกจากจะทำหน้าที่กั้นน้ำ ไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ยังมีการออกแบบให้มีสถานีสูบน้ำอีก 2 สถานี ซึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ สถานีละ 4 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันที ที่ระดับน้ำภายนอกลดลง ทั้งยังยกแนวคันดินกั้นน้ำสูง ขึ้นจากพื้นดิน 3.50 เมตร เพื่อป้องกันน้ำหลาก เข้าสู่พื้นที่ท่าอากาศยาน ทำให้คลองขุดสายใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับคลองสาขาทุกทิศ สามารถรองรับน้ำได้มากกว่า 4 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังกักเก็บน้ำได้ถึง 7 วัน ในยามน้ำหลาก เพื่อลดความสูญเสียของบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรโดยรอบ กว่า 140 ตารางกิโลเมตร

ชาวบ้านบางพลี บอกว่า ระบบระบายน้ำรอบสุวรรณภูมิ ไม่เพียงทำให้น้ำที่เคยไหล่บ่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งในเขตมีนบุรี หนองจอก และลาดกระบังลดลง ยังส่งผลให้เขตบางพลี และบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร รอดพ้นจากการจมน้ำ ยามน้ำหลากด้วย

แต่การผันมวลน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ลงสู่ทะเลอ่าวไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่ได้รับพระราชทานแนวคิด จากศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทาง ในการออกแบบการผันน้ำ ด้วยการสร้างเป็นสะพานน้ำ ข้ามถนนสุขุมวิท โดยใช้เครื่องสูบน้ำ ดึงน้ำจากคลองลงสู่อ่าวไทย ซึ่งเทคนิคนี้ แม้ต้องจ่ายค่าไฟค่อนข้างสูง แต่ก็คุ้มกับผลที่ได้

ระบบระบายน้ำรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงเป็นอีกหนึ่งจากศาสตร์พระราชา ที่นำมาสู่ความผาสุกของราษฎร อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน