คอลัมน์หมายเลข 7 : เปิดใจประธาน คตง.คนใหม่

วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง.เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 เกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งคณะกรรมการ คตง.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ว่ายังใช้นโยบายเดิมจนถึงสิ้นปีนี้ โดยจะเป็นผู้ผลักดันและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในลักษณะให้คำชี้แนะหลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่ถูกต้อง หากหน่วยรับตรวจไม่ทำตามและเกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบ
              
นอกจากนี้การตรวจสอบทุกหน่วยงานรัฐรวมทั้งกองทัพ ต้องทำตามกฎเกณฑ์เหมือนกัน
              
ประธาน คตง. ยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายของ สตง.  
              
ส่วนการสรรหาผู้ว่า สตง.คนใหม่แทน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งครบวาระสัปดาห์ที่แล้ว ประธาน คตง.ระบุว่าสัปดาห์นี้จะออกระเบียบวิธีสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่า สตง. ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันตามคำสั่ง คสช.
              
ขณะที่ นายพิศิษฐ์ ไม่ยืนยันจะลงสมัครสรรหาใหม่หรือไม่ ขอใช้เวลาช่วงนี้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา
              
อย่างไรก็ตาม นายพิศิษฐ์ ยืนยันว่าการทำงานในตำแหน่งผู้ว่า สตง.ที่ผ่านมา ยืนหยัดในหลักการคนตรวจเงินแผ่นดิน จึงไม่ห่วงหากมีใครจ้องฟ้องดำเนินคดี

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน