กรมชลฯ แจง ภาษีน้ำต้องรอทำประชาคมก่อน ย้ำไม่เก็บภาษีเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวยืนยันว่า เกษตรกรรายย่อย จะไม่มีการเก็บค่าน้ำ หรือภาษีน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แต่จะเก็บค่าน้ำสำหรับเกษตรกรรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำเชิงพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนการออกหลักเกณฑ์ที่ให้กรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้จัดทำนั้น จะต้องรอพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ก่อน จากนั้นจะจัดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 25 ลุ่มน้ำอีกครั้ง

ด้านกรมชลประทาน ระบุว่า การเรียกเก็บค่าชลประทาน ถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มานานแล้ว โดยจะเรียกเก็บไร่ละไม่เกิน 5 บาท แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการออกกฎข้อบังคับเรียกเก็บ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า ภาคเกษตรขนาดเล็กหรือใหญ่ ไม่สมควรจะเรียกเก็บค่าน้ำ เว้นแต่ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม ส่วนกรณีที่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ จะเรียกเก็บค่าน้ำนั้น ยังต้องผ่านการทำประชาคม สอบถามความคิดเห็นทั้งจากผู้ใช้น้ำและเกษตรกรก่อน จึงขอให้เกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนก

Tag : ภาษีน้ำ