คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จ.แพร่ ตอนที่ 1

วันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 11:17 น.

Views

ความเห็นของ นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งบอกกับคอลัมน์หมายเลข 7 หลังตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จังหวัดแพร่ วันที่ 4 พฤศจิกายนปี ที่แล้ว

การตรวจสอบครั้งนี้ เนื่องจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ได้รับข้อมูลว่า ฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว พังเสียหาย เก็บน้ำไม่ได้นับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จปี 2558 ทั้งที่กรมทรัพยากรน้ำทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้าง เพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันอุทกภัย รวมทั้งเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งการตรวจสอบพบว่า รูปแบบและวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เช่น พื้น คสล.(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ด้านข้างฝาย มีความหนาและลึกน้อยกว่าที่กำหนด ส่วนคานประตูระบายน้ำ ใช้พื้นสำเร็จรูปแทนการเทคานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง

ส่วนการตรวจสอบครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคมปีนี้ พบว่าเอกชนคู่สัญญาซ่อมแซมฝายแล้ว แต่กรมทรัพยากรน้ำ ระบุว่า ทำไม่ถูกต้อง จึงส่งหนังสือให้รื้อก่อสร้างใหม่ให้ถูกต้องตามรูปแบบในสัญญาจ้าง

ล่าสุด วันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และคณะ พร้อมคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ พบว่าฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว มีสภาพเดิมที่ซ่อมแซมไปแล้ว

นอกจากนี้ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ยังระบุว่า โครงการนี้ เอกชนคู่สัญญาเบิกค่าจ้างครบตามสัญญา แต่ทำงานจริงมีปริมาณน้อยกว่าแบบในสัญญา

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7