คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จ.แพร่ ตอนที่ 2

วันที่ 4 ต.ค. 2560 เวลา 11:18 น.

Views

การตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จังหวัดแพร่ ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับ ผู้ว่า สตง.และคณะ รวมทั้งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังได้รับร้องเรียนจากชาวแพร่ ว่าฝายน้ำล้นแห่งนี้พังเสียหายกักเก็บน้ำไม่ได้ นับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จปี 2558 จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กรมทรัพยากรน้ำ ใช้จ่ายเงินแผ่นดินกว่า 27.8 ล้านบาท จ้างเอกชนก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและป้องกันอุทกภัย รวมทั้งเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

การตรวจสอบครั้งนั้น พบหลักฐานงานก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดในสัญญาจ้าง เช่น พื้น คสล.ด้านข้างฝายน้ำล้น และคานประตูเปิด-ปิดเพื่อระบายน้ำ ส่งผลให้มีการซ่อมแซมความชำรุดของฝายน้ำวังต้นงิ้ว

จากนั้นจึงมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอีก 2 ครั้งในปีนี้ คือวันที่ 3 พฤษภาคม พบว่าเอกชนกำลังซ่อมแซมฝาย ซึ่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และ กรมทรัพยากรน้ ำพบหลักฐานว่าการแก้ไขทำไม่ถูกต้องตามแบบ จึงมีหนังสือแจ้งเอกชนคู่สัญญารีบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ

ล่าสุด การตรวจสอบครั้งที่ 3 วันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และคณะพร้อมคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ขยายผลพบว่า เอกชนซ่อมแซมฝายเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้แก้ไขตามแบบที่กรม
ทรัพยากรน้ำทำสัญญาจ้าง ฝายน้ำล้นวังต้นงิ้วจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตามวัตถุประสงค์

และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาโครงการนี้ทำอย่างถูกต้อง สตง.จึงส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ยืนยันว่า แม้เอกชนซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังต้นงิ้วแล้ว แต่ยังไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จึงต้องรื้อสร้างใหม่ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบฝายน้ำล้นวังต้นงิ้วแล้ว ระหว่างเดินทางกลับ สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 พบงานก่อสร้างบางอย่างของ อบต.ผามอก ทำไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ จึงขยายผลตรวจสอบช่วยให้ราชการไม่ต้องใช้จ่ายเงินแผ่นดิน จะเป็นโครงการใดนั้น ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7