คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าทางจักรยาน 500 เมตร 50 ล้านบาท

วันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 11:23 น.

Views

เป็นเหตุผลที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 แจ้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา พิจารณาทบทวนงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีงานเรียงหินป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง ซึ่งต้องก่อสร้างล้ำเข้าไปในลำน้ำยาว 6 เมตร ค่างาน 2 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าตรวจสอบเรื่องนี้ หลังประชาชนร้องเรียน เหตุใดงานก่อสร้างทางจักรยาน ระยะทาง 500 เมตร จึงมีค่าจ้างสูงถึง 50 ล้านบาท จากการขยายผลจึงพบว่า ค่างานกว่า 80 % เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ชี้แจง ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในชุมชนแม่ต๋ำ ไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

โครงการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เสนอของบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทำสัญญาจ้างเอกชน เมื่อ 26 พฤษภาคม และมอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตลิ่งพังและปัญหาน้ำท่วม

ล่าสุด รักษาการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา แก้ไขแบบ เนื่องจากบางช่วงของแนวสันเขื่อนไม่ได้อยู่ชิดตลิ่งต้องถมเข้ามาในลำน้ำ ส่งผลให้ลำน้ำแคบกว่าเดิม กระทบต่อการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก อีกทั้งการปูกล่องตาข่ายบริเวณใต้พื้นท้องน้ำ ทำให้ยากต่อการขุดลอก

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7