สมเด็จพระราชชนนี ในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 20:00 น.

Views

เวลา 14.56 น. วันนี้ สมเด็จพระราชชนนีเชริง ยังดน วังชุก (Her Majesty Queen Mother Ashi Tshering Yangdon Wangchuck) พระราชชนนีของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน และ สมเด็จพระราชชนนีซังเกย์ โชเดน วังชุก (Her Majesty Queen Mother Ashi Sangay Choden Wangchuck) พระมาตุจฉาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชวงศ์ภูฏาน มาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักราชเลขาธิการ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และทรงมีพระราชหัตถเลขาแสดงความเสียพระราชหฤทัยไทยและราชอาณาจักรภูฏาน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทั้งระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน เป็นที่ประจักษ์ โดยความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ภูฏานนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ โครงการหลวงใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือพัฒนาภูฏาน ในการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง โดยมีนักวิชาการ นักการทูต รัฐมนตรีด้านการเกษตรของภูฏาน เดินทางมาศึกษาและเรียนรู้งานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Tag : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชชนนีภูฎานวางพวงมาลาถวายพระบรมศพ พระราชชนนีภูฎาน สมเด็จพระราชชนนีเชริง ยังดน วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก