เมืองไทยออนไลน์ : “ประเพณีรับบัว” อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 8 ต.ค. 2560 เวลา 16:36 น.

Views

ทีมข่าว 7 สีออนไลน์ ลงพื้นที่ไปชื่นชมความงดงามของวัฒนธรรมชาวปากน้ำ ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กับ “ประเพณีรับบัว ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 82 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม


ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่น ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการะบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากใครสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่ แล้วอธิษฐานสิ่งใดไว้ ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง

ไปชมบรรยากาศนี้กับเมืองไทยออนไลน์ได้เลยค่ะ

กิตติพืฒน์  ผลฝักแฟง ถ่ายภาพ อัญชนา  โตซาวา รายงาน

Tag : ทีมข่าว7สีออนไลน์ เมืองไทยออนไลน์ ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ อัญชนา โตซาวา รายงาน