คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 07:23 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อตกลงของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้กรมทางหลวงก่อสร้าง มูลค่า 151 ล้านบาท

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สมุทรปราการ