เร่งส่งวัคซีนกันอหิวาตกโรค ให้ชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศ

วันที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 10:14 น.

Views

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ได้จัดส่งวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค จำนวน 650,000 โดส ไปยังค่ายผู้อพยพชาวโรฮีนจา บริเวณชายแดนบังกลาเทศ เพื่อแจกจ่ายและฉีดให้กับบรรดาผู้อพยพชาวโรฮีนจา ที่ทะลักเข้าบังกลาเทศ มามากกว่า 500,000 คน หลังถูกขับไล่จากรัฐบาลเมียนมา เนื่องจากเกรงว่าความแออัดของผู้อพยพ ตลอดจนสาธารณูปโภค ทั้งที่อยู่อาศัย ห้องน้ำ และน้ำดื่ม ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สะอาด จะทำให้เกิดโรคระบาดอย่างอหิวาตกโรค ได้ง่าย ซึ่งหากเกิดภาวะโรคระบาดในค่ายผู้อพยพที่มีคนอยู่ล้นทะลัก จะเกิดความลำบากในการควบคุมอย่างมาก ดังนั้น สหประชาชาติ จึงต้องหาแนวทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันก่อนเพื่อความปลอดภัย

Tag : รอบรั้วเอเชีย วัคซีนอหิวาตกโรค อหิวาตกโรค อหิวาตกโรค ชาวโรฮีนจา โรฮีนจา บังกลาเทศ