เร่งป้องกันน้ำท่วม “โบราณสถาน” จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 10:32 น.

Views

หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา  เร่งระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อน  ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา  จุดที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบางจุดเอ่อท้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นครั้งที่  6  ในรอบปี ทำให้ชาวบ้านใน 6 อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ได้รับความเดือดร่อนอย่างหนัก

ส่วนที่วัดไชยวัฒนาราม  โบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็ถูกน้ำท่วมอีกครั้ง  โดยระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร  และยังต้องอยู่ในระยะการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  เจ้าหน้าที่ต้องเร่งหาแนวทางป้องกัน  ขณะที่ชลประทาน ได้มีการผลันน้ำเข้าทุ่งแก้มลิง โดยพบว่าทุ่งเสนา  ทุ่งบางบาล และทุ่งผักไห่ ภายในแก้มลิงมีระดับน้ำเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระน้ำที่ท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกดันกลั้นน้ำ  เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

Tag : เจ้าพระยาระดับน้ำสูงเร่งป้องกัน ไหลท่วมโบราณสถาน จ.พระนครศรีอยุธยา