วอนพรรคการเมือง รออีกนิด พร้อมเปิดให้จัดกิจกรรม

วันที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 16:11 น.

Views

กรณีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งมีกรอบเวลาให้พรรคการเมืองสำรวจสมาชิกพรรค และจัดประชุมพรรคภายใน180 วัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้รออีกหน่อย ซึ่งพระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดไว้ว่าพรรคการเมือง ที่เคยตั้งต้องดำเนินการ สิ่งใดภายใน 90  180 วัน หรือ 1 ปี แต่พรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ สามารถนำคน 500 มารวมกันแล้วจดทะเบียนได้ ซึ่งต้องมีกิจกรรมประชุม เลือกหัวหน้าพรรค แต่เวลานี้อาจติดขัดคำสั่ง คสช.ที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทำกิจกรรมทางการเมืองเกิน 5 คน

ทั้งนี้ รัฐบาล คสช. ทราบและกำลังพิจารณาว่าจะทำอย่างไร แต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพิธีสำคัญก็ขอให้อดกลั้นรอสักนิดเชื่อว่าไม่ทำให้เสียหาย ต่อการบังคับใช้ พรบ. ซึ่งพรรคการเมืองไม่ต้องกลัว เพราะ ทันเวลา เนื่องจากระยะเวลาที่สั้นที่สุดคือ 90 วัน  และไม่มีอะไรยุ่งยาก วุ่นวาย ส่วนการประชุม คสช. ร่วม กับ ครม. ไม่ทราบว่าจะมีการหารือในเรื่องนี้หรือไม่

Tag : พรรคการเมือง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง วิษณุ รองนายกรัฐมนตรี