ผู้ปกครองร้อง ผอ.รร.อนุบาลกาฬสินธุ์ คืนค่าเทอม หลังเก็บแพง ขัดนโยบายรัฐ

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 07:24 น.

Views

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ทวงถามความรับผิดชอบกลางที่ประชุม กรณีเก็บเงินค่าเทอมแพง ขัดแย้งนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล

เรียกร้อง ผอ.รร.อนุบาลกาฬสินธุ์ คืนเงินค่าเทอม จ.กาฬสินธุ์
ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้ข้อสรุป สำหรับกรณีที่ผู้ปกครองร้องเรียนว่า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดเก็บค่าเทอมแพงเกินจริง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มผู้ปกครองได้มีการทวงถามความรับผิดชอบจาก นายชาตรี ถาวรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

โดย นายชาตรี ยืนยันว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มาตรวจเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้รับรายงานว่าไม่พบสิ่งทุจริตใด ๆ ที่ส่อในทางทุจริต เนื่องจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี รัฐบาลจัดให้ฟรีเพียง 4 อย่างเท่านั้น คือ ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าชุดนักเรียน และค่าหนังสือ จึงไม่สามารถคืนเงินได้ตามที่ผู้ปกครองเรียกร้อง

ขณะที่ นายเชิดชัย เฉิดจินดา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ยืนยันว่า ปี 2552 รัฐบาลประกาศให้ประเทศไทยมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยตนเองก็เป็นครูสอนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ลูกศิษย์ที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว แต่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เก็บค่าเทอมห้องธรรมดาถึง 10,000 บาท จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ สตง.ก็ชี้มูลความผิดแล้ว พร้อมสั่งให้คืนเงิน แต่ทางโรงเรียนกลับเพิกเฉย ไม่ยอมคืนเงินในส่วนที่เก็บเกินให้กับผู้ปกครอง

ร้องตรวจสอบ ผอ.รร.อนุบาลศรีสะเกษ บริหารงานไม่โปร่งใส จ.ศรีสะเกษ
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จำนวน 5 คน ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยระบุว่า มีการบริหารงานไม่โปร่งใส มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง เรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองซ้ำซ้อน โดยที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ขณะที่หลายโครงการซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก ก็ตัดสินใจจ้างผู้รับเหมาโดยไม่มีการประกวดราคา ทำให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ของทางโรงเรียนต่อไป

เบื้องต้น นายเสริมศักดิ์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องไว้ และจะได้ส่งเรื่องต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป

Tag : สนามข่าว 7 สี ค่าเทอมแพง รร อนุบาลกาฬสินธุ์ ค่าเทอมแพง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เก็บค่าเทอมแพง ผอ บริหารงานไม่โปร่งใส รร อนุบาลศรีสะเกษ